Sansehagen i Måndalen

Sansehagen i Måndalen


Et sted vi anla med fokus på at menneskene på eldresenter får en god plass til rekreasjon og sanseinntrykk nært til der de bor.


Tøndergård gravlund


Dette prosjektet handlet om å ordne et fint uteområde ved en av Molde største gravlunder. Det ble både laget en dam, samt ordne til en plass rundt dammen med naturstein og belegningsstein.


Chateauhagen


Chateauhagen er en historisk hage som ligger i Molde sentrum og eies av Romsdalsmuseet (www.romsdalsmuseet.no) Venås Hagepleie fikk i oppdrag å gjenskape denne hage i 2008. Utgangspunktet var tegninger og planteliste fra 1918 og nyrestaurerte planer fra Landskapsarkitektfirmaet Grønne Uterom i Trondheim. Prosjektet var omfattende og utfordrende, men vi er stolt av resultatet.